Waarom het Molenhofje toch geen hofje wordt.

Soms loop je als raadslid tegen een raadsvoorstel aan dat de indruk wekt een mooi voorstel te zijn. De ontwikkeling van het Molenhofje met als middelpunt een Kapelletje dat behoort tot het Kropholler ensemble. De fractie van de PLV ging in gesprek met de omwonenden en bezocht de locatie. Conclusie het hofje wordt zonder ingrijpen van de raad geen hofje. Op dit terrein van nauwelijks een postzegel groot gaan 2 villa’s het kapelletje volledig inklemmen. De PLV nam het op voor de omwonenden maar kreeg van de raad geen gelijk.

Het oorspronkelijke plan

Al in 2018 besprak de gemeenteraad een voorstel om op een terrein achter de Molenvenseweg, naast de oude school van het ’t Molenven 2 woningen toe te staan. Door het vertrek van de school naar het Kwartier kon het achterliggende gebied worden ontsloten en werd een historische wandelroute mogelijk. In het besluit van de raad in 2018 werd afgesproken dat het kapelletje zichtbaar zou blijven en ook de historische wandelroute werd vastgelegd. Er werd zelfs een schets gemaakt van het plan. Omwonenden werd voorgehouden dat er een hofje zou ontstaan van 2 kleinschalige woningen.

Moet deze boom straks wijken voor een doorgang naar het terrein van het oude Molenven?

Het nieuwe plan

In 2023 ligt er een bestemmingsplan waarbij er sprake is van 2 grote villa’s die het kapelletje inklemmen en deels ook aan het zicht onttrekken. Over het uiterlijk van de woningen en het behouden van het kapelletje staat niets meer in het raadsvoorstel. Over de historische wandelroute wordt niet meer gesproken. Ontsluiting van het gebied gaat straks over het terrein ’t Molenven tussen de woningen die ook daar nog gebouwd moeten worden door.

Omwonenden

Dit college (PvdA/GL, VVD en CDA) dat participatie hoog in het vaandel heeft staan volstaat met het ter inzage leggen van het bestemmingsplan. Er worden een paar zienswijzen ingediend. Bij de bespreking in de commissie vragen de omwonenden aandacht voor het nieuwe plan. De PLV sprak met de omwonenden en bezocht het terrein. De omwonenden gaan vervolgens all-in. De benaderen de media (Klaverblad, NOVO3), maken een schets van de villa’s en benaderen alle andere fracties.

Raadsbesluit

Als 2e spreker in de raad schetst Joris Vrensen van de PLV het probleem. Een motie die oproept om een kleinschaliger plan te ontwikkelen is alleen uitvoerbaar als de raad het nieuwe plan wegstemt. Het plan kan dan worden aangepast. In de motie roept de PLV op om het raadsbesluit van 2018 te respecteren, een beeldkwaliteitsplan (CDA) op te stellen en tenslotte 2 kleinschaliger woningen (GB) te realiseren met respect voor de groenstrook en de begraafplaats. De punten uit de motie waren punten zoals andere fracties in de commissie hadden aangedragen. Gemeentebelangen toonde zich in de commissie al geen voorstander van de 2 villa’s. Bij de voorbereiding van de motie leek zich een meerderheid voor deze motie af te tekenen. Het is ondenkbaar dat de SP voor de villa’s zou stemmen. Ook de D66-fractie gaf vooraf, mondeling zijn steun. Met de steun van de fractie Razenberg zou de stemverhouding 11-12 zijn te nadelen van het raadsvoorstel en in het voordeel van de motie.

Het kapelletje in de stijl van Kropholler is straks nagenoeg onzichtbaar.

Het ondenkbare gebeurt. De fractie van gemeentebelangen, net teruggekeerd in de coalitie, draait in haar standpunt als de wethouder toezegt nog eens met de ontwikkelaar te gaan praten. Hiermee is er een meerderheid voor het nieuwe plan en haalt de motie het niet. De fractie van Gemeentebelangen wordt door de wethouder met een kluitje in het riet weggestuurd. De ontwikkelaar houdt zich niet aan het raadsbesluit van 2018 en wordt door de gemeenteraad hiervoor beloond.

Conclusie

Hebben we dan niets bereikt. Jawel. Daags voor het besluit over het raadsvoorstel heeft de ontwikkelaar de omwonenden uitgenodigd voor een gesprek. Hopelijk komt er nog wat goeds uit dit gesprek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.