Nieuwe coalitie heeft geen antwoord op gestelde vragen.

Het zag er nog veel belovend uit. Een nieuw coalitieakkoord dat van 2023 tot 2026 als basis moet gaan dienen voor het uitvoeringsprogramma van de gemeente Vught. De fractie van Progressief Liberaal Vught stelde tijdens de bespreking van het coalitieakkoord een aantal kritische vragen maar kreeg van de coalitiepartners (Gemeentebelangen, VVD, PvdA/GL en CDA) geen antwoorden. Er werden door PLV 4 moties in gediend die allemaal werden weggestemd. Gevolg? Niet alleen stemde PLV tegen het nieuwe coalitieakkoord maar ALLE oppositiepartijen (D66, SP en fractie Razenberg) stemden tegen.

D66 uit de coalitie
Omdat VVD, Gemeentebelangen, PLV en FR in januari 2023 wethouder Fons Potters met een motie van wantrouwen naar huis stuurde stapte D66 uit de coalitie. De steun van de VVD fractie voor de motie van wantrouwen was voor de D66 fractie reden om de samenwerking op te zeggen.
Er werden informatiegesprekken gevoerd waarbij gedoogsteun van de FR en de PLV voldoende was om het zittende college weer aan een meerderheid te helpen. Ook D66 heeft aangegeven bereid te zijn om gedoogsteun te leveren als het coalitieakkoord uit 2021 overeind bleef.
Met de gedoogsteun kon tempo gemaakt worden op de dossiers en werd er geen tijd verloren door formatiegesprekken en wijzigingen in beleid.

Gemeentebelangen weer terug in de coalitie
Waar in 2021 voor het eerst in lange tijd Gemeentebelangen nog buiten de coalitie werd gehouden lukte het nu wel om te mogen deelnemen aan de coalitie. Het bestaande coalitieakkoord werd herschreven en met een addendum werden nieuwe standpunten toegevoegd. Jos den Otter werd de nieuwe wethouder met o.a. dossiers woningbouw en onderwijs. Met Gemeentebelangen werd de coalitie nog groter dan in 2021 namelijk 17 zetels.

Kritische vragen
Waar Gemeentebelangen in 2021 nog veel kritiek had op het nieuwe akkoord en uiteindelijk zelfs tegen het akkoord stemde was deze kritiek in 2023 verstomd. Reden voor de fractie van de PLV om op haar beurt kritische vragen te stellen.

 • Kunnen alle verslagen, notities en andere tijdens de (in)formatie gemaakte stukken openbaar gemaakt worden?
 • Waar blijft het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen? En de plannen om voor 250 huizen zonnepanelen mogelijk te maken?
 • Overweegt de coalitie ook een leerlingenstop voor kinderen buiten de wijk als een school ‘vol’ zit?
 • Wat bedoelt de coalitie met onder een ‘bepaald’ voorzieningenniveau? Kunnen we als raad hierover geen discussie voeren?
 • Kan de coalitie uitleggen waarom ze een andere regeling willen bij procedures rondom de gemeenschappelijke regelingen? Het betekent een extra belasting op onze toch al ‘volle’ raadsagenda.
 • Komt er een bedrijventerrein en zo ja waar? Of blijft het bij slechts een belofte?
 • Afgelopen jaren is er veel geparticipeerd maar deze coalitie wil het ‘eerder en beter’. Kan de coalitie uitleggen hoe dat eruit gaat zien want het participatieproces van afgelopen jaren moet nog geëvalueerd gaan worden?
 • Waarom stemt GB in met een akkoord waar wederom geen duidelijke aantallen als het gaat over woningbouw?
 • Waarom staan woningbouwprojecten als het Molenhofje, Voorburg en Fortduinen niet in de woningbouwtabel?
 • Gaat dit college echt de verwijzingscriteria naar de juiste zorg met de huisartsen bespreken als vorm van besparing?
 •  Waarom is GB nu wel voor 4 fulltime wethouders waar in zij er in 2021 nog veel kritiek op had?

Tenslotte vroeg Joris Vrensen namens de PLV of de coalitie ‘excuses’ wil maken als alle bouwplannen toch niet gaan lukken ondanks de inzet van een extra wethouder.

Geen antwoorden
Gemeentebelangen voorop weigerde categorisch om antwoord te geven op alle gestelde vragen. Ze vonden de moties maar overbodig ook al herkende ze de 2 eigen moties uit 2021. Ook achtereenvolgens het CDA, PvdA/GL en VVD hulde zich in stilzwijgen over de gestelde vragen en vonden de moties overbodig. PvdA/GL noemde de avond zelfs een ‘feestje’ maar dat was het natuurlijk niet. Het is ‘intriest’ als een wethouder naar huis wordt gestuurd en daar door de coalitie valt. Het is intriest als coalitiepartners geen antwoord geven op gestelde vragen. De VVD bij monde van de heer Verlinde vond zelfs dat er een sfeer van wantrouwen gecreëerd werd door de PLV maar het omgekeerde is natuurlijk waar. Als je niets te verbergen hebt stem je in met het openbaar maken van alle stukken.

Oppositiepartijen stemmen tegen
Met de volle intentie om voor het coalitieakkoord te stemmen was de fractie van de PLV aan de avond begonnen. Maar door het ontbreken van antwoorden kon de fractie niets anders doen dan ’tegen’ stemmen. Dat deden ook alle andere oppositiepartijen.

Na afloop van de vergadering kwam vanuit Gemeentebelangen nog de mededeling dat Martin Vromans, in 2021 nog beoogd wethouder voor deze partij, uit ongenoegen over het aanwijzen van Jos den Otter als wethouder uit de fractie van Gemeentebelangen stapt en eveneens als zelfstandige fractie in de raad zitting neemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.