Hoe nu verder in Vught?

Vrijdag, 20 januari 2023, zegden de fractie van Progressief Liberaal Vught, Gemeentebelangen, de VVD en fractie Rasenberg het vertrouwen op in wethouder Potters. De beantwoording van de gestelde vragen was onvoldoende. Er was geen vertrouwen meer dat deze wethouder de hem toegewezen dossiers kon redden. Geen vertrouwen meer dat ook toekomstige dossiers adequaat worden opgepakt. De PLV sloot haar pleidooi af met de vraag of niet alle bestaande dossiers van deze wethouder moesten worden gecontroleerd. Na het optrekken van de stofwolken is de conclusie dat er niemand heeft gewonnen en rijst ook de vraag: “Hoe moet het nu verder?”.

Kansrijke plek tijdelijk wonen?

Leeswijzer

Eerst een korte inleiding, het verloop van het interpellatiedebat, de Motie van Wantrouwen en tenslotte een kijkje naar de toekomst.

Kansrijke locaties tijdelijk wonen

In november stuurde het college een raadsinformatiebrief (RIB) naar de raad met daarin 35 locaties voor tijdelijk wonen in de gemeente Vught. (Lees hier de RIB) Vier van de locaties waren volgens het college kansrijk zou uit onderzoek zijn gebleken. In een uitzending van blikveld zei de verantwoordelijk wethouder daar het volgende over: Blikveld.

Eind december ontstond over deze plekken commotie. De kansrijke plekken betroffen speeltuintjes, groenstroken en waterbergingsgebieden. Er verschenen berichten op Facebook en er werden protestacties georganiseerd. Reden voor de PLV om schriftelijke vragen te stellen. (schriftelijke vragen)

Op 12 januari 2023 komt de wethouder verantwoordelijk voor de dossiers: Wonen, Communicatie en Participatie in de commissie met een reactie. Aan de keuze voor de kansrijke plekken lag GEEN onderzoek ten grondslag het was slechts een ambtelijke sessie, de definitieve plannen worden nog voorgelegd aan de raad en tenslotte aan de plekken mocht geen waarde oordeel worden gevestigd. Het hele project was volgens de wethouder “On Hold” gezet. Verschillende commissieleden reageerde geschokt op de uitspraken van de wethouder. Joris Vrensen (PLV) vroeg of de term “kansrijk” geen waardeoordeel was? Ton van de Vossen (PvdA/GL): “Ik schrik me kapot ….”. Het CDA (Rutger Jans) noemde het zelfs “… bestuurlijk heel slordig ….”.

De commotie was groot en om de gemoederen een beetje te bedaren werd er kortstondig geschorst. Tijdens die schorsing zijn de eerste afspraken gemaakt tussen Gemeentebelangen en de PLV om een interpellatiedebat aan te vragen. Zo snel mogelijk!

Aanvraag interpellatiedebat

Afgelopen jaren kwam de fractie van PLV al enkele keren met de wethouder in conflict. Al eerder dreigde de PLV uitspraken van de wethouder via een interpellatiedebat aan de orde te stellen. Herhaaldelijk bood de wethouder zijn excuses aan en wilde hij gemaakte fouten kunnen herstellen. In zijn spreektijd tijdens het interpellatiedebat, afgelopen vrijdag, vertelde fractievoorzitter Joris Vrensen; “Ik zie een wethouder die mensen schoffeert en partijen wegzet…” en; “… dit pas toegeeft nadat hem dat eerst schriftelijk, daarna in een rondvraag en tenslotte in een vragenuurtje wordt gevraagd”. Bij het dossier “Tijdelijk wonen” zag de PLV dit patroon zich herhalen. Het is het beeld van een wethouder die pas optreedt als hij onder druk wordt gezet dat voor de PLV aanleiding was om het interpellatiedebat aan te vragen. De raad moet erop kunnen vertrouwen dat informatie die wordt aangeleverd juist is. Ook dat was hier niet het geval.

Motie van Wantrouwen

Na een korte inleiding kreeg de verantwoordelijk wethouder de gelegenheid om de hem vooraf, schriftelijk gestelde vragen te beantwoorden. De wethouder gaf aan dat hij de impact had onderschat en het dossier was ontspoord omdat omwonenden zelf gingen invullen. Er lag wel een onderzoek aan ten grondslag namelijk een onderzoek naar permanente woningen uitgevoerd door de van Beuningenstichting. De wethouder achtte zich bekwaam en dacht voldoende vertrouwen te hebben om dit en andere dossiers verder op te pakken.

De PLV trok uit de beantwoording van de wethouder de conclusie dat het dossier aan alle kanten rammelt en dat de wethouder de schuld bij de omwonenden legt. Deze waren namelijk volgens de wethouder gaan invullen. De excuses en een reflectie op het eigen handelen waren volgens de PLV te beperkt.

Gemeentebelangen en de PLV dienden daarom een “Motie van Wantrouwen” in. De motie was nodig omdat volgens de PLV de afgelopen 2 jaar op meerdere dossiers fouten zijn gemaakt, achterstand is opgelopen en er geen vertrouwen is dat deze wethouder dit en andere dossiers nog kan oppakken. CDA en PvdA/GL kwamen met een “motie van Treurnis” die later op verzoek van de SP werd omgezet in een “Motie van Afkeuring”. De SP kon niet aangeven wat volgens hen nu het verschil is. D66 steunde de eigen wethouder en had voldoende vertrouwen in het functioneren van de wethouder. De VVD en fractie Rasenberg schaarden zich achter de Motie van Wantrouwen. Volgens Nathalie Pullens – Robeerst raakt het handelen van de wethouder aan de kernwaarde (Vertrouwen, Daadkracht en Transparantie) van de VVD. Volgens Désirée Rasenberg was het dossier “Tijdelijk Wonen” broddelwerk en allesbehalve vertrouwenwekkend. Er is een patroon zichtbaar wat geen vertrouwen geeft voor de toekomst.

(Bekijk het volledig debat: https://channel.royalcast.com/vught/#!/gemeentevught/20230120_1)

Doek valt voor de wethouder

Omdat Karin Sprik afwezig was konden er 22 stemmen worden uitgebracht. De stemverhouding was 12 voor de Motie van Wantrouwen en 10 tegen. Wethouder Potters trok in zijn slotwoord de conclusie dat met de aangenomen motie er geen vertrouwen meer was in zijn functioneren. Hij kondigde aan dat maandag zijn laatste werkdag zal zijn. Hij noemde een aantal dossiers waar hij trots op was en bedankt de fractie van D66 met wie hij prima had samengewerkt en de wethouders Vos en van de Ven.

Fons Potters (D66)

Dianne Schellekens van D66 bedankte de wethouder voor zijn inzet in de fractie en als wethouder en trok uit de steun van de VVD voor de Motie van Wantrouwen de conclusie dat zij niet meer wilde samenwerken met de VVD. D66 trok zich terug uit de coalitie.

Hoe nu verder?

De coalitiepartijen VVD, PvdA/GL en CDA hebben met 11 zetels een minderheid.  Gezien het bestuursakkoord dat al uitging van wisselende meerderheden is dus doorgaan met de coalitie een optie. Wel zal dan bij andere partijen steun gezocht moeten worden voor een meerderheid.

Een andere optie is een partij zoeken die de coalitie kan versterken. D66 is dan geen logische keuze meer. Fractie Rasenberg en de PLV kunnen alleen een wethouder leveren als dat iemand anders is dan Désirée Rasenberg en Joris Vrensen. Immers als zij wethouder zouden worden dan valt hun raadszetel weer terug naar D66. Gemeentebelangen werkte in het verleden al eens in een coalitie samen met VVD en PvdA/GL. Daar zat toen het CDA niet bij. De vraag is of deze coalitie met een zeer grote meerderheid niet te veel tegenstellingen kent. De SP tenslotte stemde afgelopen periode herhaaldelijk mee met de coalitie, steunden ook de Motie van Wantrouwen niet en ligt dus op de #1 positie om de coalitie te gaan versterken.

Ook nieuwe coalitieonderhandelingen is een mogelijkheid. De vraag is of met nog 2,5 jaar te gaan deze coalitie niet te weinig tijd heeft om plannen te verwezenlijken. Daarnaast is de vraag of Vught gebaat is bij nieuwe onderhandelingen? Een nieuw college zal zich weer willen oriënteren op gewenste acties.

Misschien worden we wel verrast met een andere optie.

Feit is dat er niemand gewonnen heeft. Het vertrouwen in de overheid heeft opnieuw een deuk opgelopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.