Gemeente Vught gaat verder met VKA+ bij reconstructie van de N65

Terwijl verkeersdeskundigen, milieuactivisten en zelfs de Raad van State (2x) het VKA+ plan voor de reconstructie van de N65 afkeurden ging afgelopen donderdagavond (1 februari 2024) een groot deel van de gemeenteraad akkoord met een voorstel om met VKA+ verder te gaan. Alleen de fracties PLV, D66 en de SP stemden tegen. Het CDA eerst nog tegen VKA+ stemde dus nu wel voor het voorstel. Dat is nog eens een draai.
Daarnaast werd met, alleen de stem van de PLV tegen, een motie aangenomen die de leefbaarheid en veiligheid van de N65 moet gaan verhogen.

Alleen Progressief Liberaal Vught stemt tegen
Waarom stemde de PLV tegen? Volgens de PLV moet een reconstructie van de N65 Vught dichter bij de oorspronkelijke doelen brengen (verminderen barrièrewerking, verbeteren oversteekbaarheid, verbetering van de verkeersveiligheid, vermindering van de geluidshinder en verbetering van de luchtkwaliteit). Alleen ziet de PLV dat met de ingediende motie niet gebeuren. Er is namelijk een betere oplossing waarbij de gemeente Vught zelf aan de touwtjes trekt en zelf verbeteringen rondom de N65 bepaalt én financiert.

Een belachelijk plan
Met de ingediende motie roepen de raadsfracties (GB, VVD, PvdA/GL, CDA, D66, SP, Samen Lokaal en de fractie Rasenberg) het college op om zich maximaal in te spannen bij de projectgroep (Rijk, Provincie en slechts ten dele nog de gemeente Vught) om verbeteringen te onderzoeken. Daarna is het afwachten wanneer deze verbeteringen worden uitgevoerd en of deze vanuit het projectgeld kunnen worden betaald. De raad kwam daarbij met 10 verbetervoorstellen waar het college zich voor moest gaan inzetten.

Efteling
Raadslid Joris Vrensen (PLV) noemde het een belachelijk plan. Noemde de overige raadsleden naïef en vond dat iedereen die denkt dat de projectgroep deze plannen gaat overnemen én gaat financieren leeft in een sprookjeswereld en beter de N65 richting de Efteling kan pakken.
Van de 10 voorstellen gaan er 6 rechtstreeks tegen de voorgestelde VKA+ plannen in en zullen dus door de projectgroep nooit gerealiseerd gaan worden. Zo wil men een fietserstunnel bij De Vier Kolommen. Hoe lovend het voorstel ook, het gaat er NOOIT komen omdat met VKA+ daar de N65 onder de aansluiting moet komen liggen. Daarentegen wil men een fietsersoversteek bij het Maurick College. Daar gaat inderdaad ook de N65 onder de oversteek. Alleen de N65 gaat pas omlaag als VKA+ wordt uitgevoerd. Voor een oversteek moet er een minimaal 6 m hoge fietsersbrug komen. Zonder ruimte voor een opgang. Niet erg incluus dus. Ook wil men de snelheid binnen de bebouwde kom verlagen naar 50 km/h maar ook dat gaat er nooit komen want uit onderzoeken blijkt dat dat juist tot een verhoging van de stikstof leidt.

Geen antwoord op gestelde vragen
De PLV stelde de fractie van GB, VVD, PvdA/GL, CDA en daarna de wethouder verschillende vragen maar kreeg op geen van de vragen een helder antwoord. Zo ontweek GB raadslid Guus van Woesik (oud-wethouder N65 en PHS) vragen over de haalbaarheid van een ecorail die al eerder was afgewezen door de projectgroep en kon de wethouder geen duidelijkheid geven of de gemeente Vught voldoende middelen had om nog vele miljoenen extra bij te dragen aan de verbeteringen rond de N65. Ook op andere vragen over de financiën er waar de participatie dan had gefaald bleven de partijen CDA en de VDD het antwoord schuldig.

Een simpele oplossing
Laat de PLV duidelijk zijn. Natuurlijk moeten er op kortetermijnmaatregelen komen die een veilige oversteek van de N65 in Vught mogelijk maakt. De oplossing is echt simpel, heel simpel. Vught moet uit de projectgroep stappen en krijgt daarmee ongeveer 24 miljoen euro teruggestort in de gemeentekas liet de PLV uitzoeken. Met dit bedrag krijgt de gemeente zelf controle over de maatregelen die het aan het eigen wegennet wil nemen, kan het zelf milieu~ en geluid-verbeterende maatregelen nemen en heeft daar ook nog eens de eigen financiële middelen voor beschikbaar. De gemeente Vught krijgt daarmee zelf controle. Zo kan men nog dit jaar beginnen met het verbeteren van de aansluiting Vijverbosweg – Bosweg. Een oplossing waar MET de projectgroep nooit geen toestemming en geld voor komt omdat het niet past bij VKA+

Conclusie
Met VKA+ als uitgangspunt valt een snelle aanpak van de N65 niet te verwachten. Stikstof zal ook de komende jaren nog het grootste probleem zijn. Dit heeft direct gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid in Vught. Er zijn dus snel maatregelen nodig. Alle fracties (behalve de PLV) leggen de snelheid waarmee deze maatregelen gerealiseerd worden neer bij een projectgroep die er 14 jaar over gedaan heeft om met een uiteindelijk afgewezen plan te komen. Dat biedt geen vertrouwen. Zelf de controle in handen nemen wel. Daarmee kan de gemeente volgende week al aan de slag.

Kruimelwerk
De verwachting is dat van de 10 voorgestelde punten er de komende jaren 2 gerealiseerd zullen worden (tijdelijke verlaging snelheid binnen de komgrens, verminderen negeren roodlicht). De coalitie zal dit vieren als een overwinning maar feitelijk laten al deze partijen de echte oplossing uit hun handen glippen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.