Over ons

Politieke standpunten

  • Bescherming burgervrijheden
  • Gemengde economie
  • Sociale voorzieningen die individuele ontplooiing mogelijk maken
  • Iedereen heeft toegang tot onderwijs en gezondheidszorg (gelijke kansen voor iedereen)
  • Duurzaam en dierenwelzijn

De overheid heeft als taak de vrijheid van burgers te bevorderen. Progressief Liberaal betekent dat de overheid dit actief doet. Hierbij is de vraag die steeds gesteld wordt: “Wat heb je minimaal nodig om in vrijheid te kunnen leven?”.

Thomas Hill Green (1836-1882) stelde dat het individu een onderdeel is van een gemeenschap. Te vergelijken met de onderdelen van een klok.

Karl Popper (1902-1994) verwijst naar Plato. Deze beschouwde de samenleving als kleinschalige bouwstenen en stelde dat complexe plannen onoverzichtelijk en oncontroleerbaar zijn en derhalve gemakkelijk ontsporen.

Berlin (1909-1997). De mens is van nature een sociaal wezen die ergens bij wil horen. Van nature ziet de mens de samenleving als een gemeenschap en niet als een groep van individuen. Berlin maakte bovendien onderscheid in 2 soorten vrijheden. Negatieve vrijheid als vrijheid van onderdrukking (het niet slaaf zijn) en positieve vrijheid als vrijheid om dingen te zeggen, te doen, te denken en te handelen.

Rousseau (1712-1778) wordt gezien als de grondlegger van het maatschappelijk verdrag. Hij zag het volk als de hoogste macht en benoemde de wil van het volk als leidraad van het bestuurlijk handelen. Van hem is de uitspraak: “Een samenleving is een verdrag van vrije individuen die onderling besluiten om een gemeenschap te vormen.”.

Kleuren

De kleuren die voor Progressief Liberaal Vught gekozen zijn, zijn afkomstig van enerzijds de Vughtse Kleuren (blauw en geel) en anderzijds de historisch veel gebruikte kleuren voor progressief en liberaal (paars, rood en geel)

Symbolen

Het symbool van de leeuw is afkomstig van het Vughtse wapenschild. Het symboliseert de strijd voor de vrijheden van de mens. Vrijheid is namelijk niet vanzelfsprekend. De levensboom staat voor rechtvaardigheid en symboliseert het ‘leven’. De levensboom staat symboliseert daarmee groei, ontwikkeling, vruchtbaarheid, voor onsterfelijkheid en genezing. Net als de boom heb je ook te maken met de verschillende seizoenen. Er zijn momenten van leven, zoals in de lente, van groei zoals in de zomer en van pittige herfststormen. Ook zijn er perioden van rust, zoals in de winter.