Progressief Liberaal Vught vraagt tevergeefs aandacht voor verspilling overheidsgeld.

Als al ooit de gemeentepolitiek aanleiding is voor een goed gesprek bij de koffieautomaat dan is het wel de brug over het Drongelens kanaal. Nee, niet de brug die er al ligt maar een nieuwe brug die enkele honderden meters verderop bij de Isabellakazerne moet worden aangelegd. De brug zou de positie van Fort Isabella binnen de Linie 1629 (tachtigjarige oorlog) en de Zuiderwaterlinie moeten versterken en daarmee aantrekkelijker maken voor bezoekers.

De 2 ondernemers die de kazerne exploiteren diende bij het vorige college een mooi plan in. Een brug aanleggen bij de kazerne zodat fietsers en wandelaars van en naar den Bosch via de kazerne niet meer een omweg via de bestaande brug hoefden te maken. De brug zou kunnen worden betaald uit gelden van de provincie, het waterschap en uit het fonds “bovenwijkse voorzieningen” van de gemeente Vught. En zo geschiede. Ondanks protesten van diverse natuurgroepen stemden de raad voor deze investering. De ondernemers die het meeste baat hebben bij de brug dragen slechts een klein deel bij aan de brug. Daarnaast is de gemeente straks eigenaar en daarmee ook onderhoudsplichtig.

Bij de stemming destijds stemden D66, SP en CDA tegen het investeringskrediet van de brug.

Zienswijzen

Tegen de eerder afgegeven verklaring van geen bedenkingen voor locatie 1 zijn diverse zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn een reden geweest om te zoeken naar een andere locatie voor de bouw van de brug. De beoogde locatie 2 ligt binnen Vught. De extra kosten voor het realiseren van de brug op locatie 2 ten opzichte van het verleende krediet op 12 september 2019 zijn circa € 80.500,-.

Commissie Ruimte

In de commissie Ruimte van 24 februari 2022 werden er geen bezwaren geuit tegen het verplaatsen van de brug en het extra krediet. Ook de fractie van Progressief Liberaal Vught liet weten blij te zijn met de nieuwe locatie maar maakte wel een kanttekening bij het ontbreken van dekking voor de extra kosten. D66 gaf nogmaals aan tegen het voorstel te zullen stemmen omdat ze de brug helemaal niet willen hebben.

Oorlog

In de periode tussen de commissie Ruimte en de raadsvergadering is de wereld veranderd. In Oekraïne woedt een oorlog waarvan de gevolgen ook in Nederland merkbaar zijn. De olie~ en benzineprijzen stijgen, producten raken op en de prijzen van producten in de winkels stijgen. De gevolgen voor huishoudens die al aan de armoedegrens zitten zijn merkbaar.

Voortschrijdend inzicht

De ontwikkelingen in de wereld, de kosten die Vught moet maken (0,5 miljoen), de aanslag op de natuur en het gegeven dat er enkele honderden meters een goede brug ligt zorgen dat er bij Joris Vrensen van Progressief Liberaal Vught een ander inzicht ontstaat. Deze 0,5 miljoen is verspilling van overheidsgeld. Geld dat wij als gemeenschap moeten opbrengen. Reden voor Progressief Liberaal Vught om het voorstel opnieuw op de agenda te zetten. Belangrijkste vraag is een onderzoek naar mogelijkheden om zover in het proces af te zien van deze brug.

Geen steun

Op de eigen site hebben PvdA/GL en D66 hun afkeuring tegen deze brug uitgesproken. Verschillende partijen waaronder het CDA hebben uitgesproken dat ze tegen raadsvoorstellen zullen stemmen waarvoor geen financiële dekking is. De VVD vroeg in de laatste commissie nog aandacht voor allerlei raadsvoorstellen waarvoor na goedkeuring van de raad nog extra geld bij moest. Het bedrag wordt nooit lager betoogde raadslid Nathalie Pullens nog in de commissie Bestuur en Samenleving van 10 maart j.l.

Alles overziend verwachtte Joris Vrensen van Progressief Liberaal Vught dat er voldoende steun zou zijn om elke mogelijkheid om onder deze brug uit te komen zou worden aangegrepen maar niets was minder waar. De PLV was de enige partij die serieus deze optie overwoog en zelfs al een amendement had klaarliggen. Zover kwam het niet. De PLV en D66 stemden tegen. Joris Vrensen deed het verder af met een stemverklaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.