Coalitie maakt alsnog draai bij globale gebiedsvisie Hart van de Baarzen

Gesteund door de belangenverenigingen en omwonenden heeft de fractie van Progressief Liberaal Vught met succes aandacht gevraagd voor de nieuwe Lidl die volgens de wethouder Vos geen Lidl XL genoemd mag worden. Dat het met een verdubbeling van oppervlak een van de grootste Lidl’s van Nederland wordt was nog niet iedereen opgevallen. In het bestuursakkoord stond immers dat er in de Baarzen een “buurtsuper” moest blijven. De omwonenden maakte zich terecht zorgen over het uiterlijk van de 60 m lange blinde muur en de onveilige, grotendeels ingesloten parkeerplaats. Pas op het laatste moment, in de raadsvergadering, draaide de coalitie die in de commissie nog onvoorwaardelijk voor de visie waren bij en werden er allerlei voorwaarden gesteld aan de oversteek van de Lidl.

Een gemiste kans

De PLV voerde op verschillende manieren oppositie. Samen met Gemeentebelangen riep fractievoorzitter Joris Vrensen allereerst, via een amendement, op om de gebiedsvisie te splitsen in een gedeelte met het IKC en de woningbouw aan de Hertoglaan. Dit gebied is rijp voor de verdere ontwikkeling van de plannen. De gemeente heeft dringend behoefte aan woningbouw en ook de school wil snel aan de slag.

Gemeentebelangen diende samen met de PLV een amendement in om de Lidl op de huidige plek te laten uitbreiden (dit is slechts ten dele onderzocht) en het gebied aan de Rouppe van de Voortlaan te benutten voor woningbouw. Hiermee komt het doel om voor 2030 meer dan 2000 woningen te bouwen dichterbij. Helaas konden beide amendementen niet op steun van de coalitie rekenen. Een gemiste kans volgens de fractie voor de PLV.

Visie nooit onderdeel geweest van participatie

In de commissie werden de plannen van het college nog onvoorwaardelijk gesteund door de coalitiepartijen D66, VVD, PvdA/GL en CDA. Er mocht niet aan de plannen getornd worden want aan de voorwaarde voor meer participatie was immers voldaan. Dat de globale gebiedsvisie die aan de raad werd voorgelegd nooit onderdeel is geweest van participatie werd door de coalitie genegeerd. Door slim het plan visie 2b te noemen werd verhuld dat dit plan nooit is voorgelegd aan de omwonenden. De PLV hield daar begin december 2021 een stemtafel over en concludeerde dat de omwonenden graag zien dat de Lidl behouden blijft maar ook verwachten dat er meer ‘food’ producten in de winkel komen te liggen. Ook de belofte dat er door een grotere opslag minder laad~ en losmomenten in de week plaatsvinden is slechts een vermoeden. De belangenverenigingen benadrukten vooral dat het aanbod ‘non-food’ juist zal toenemen. Zij komen tot deze conclusie na een bezoek aan de eveneens grote Lidl in Oisterwijk.

Ook de in de visie opgenomen laadplek van de nieuwe Lidl is zorgelijk te noemen. De vrachtwagens moeten straks achteruitsteken vanuit de Rouppe van de Voortlaan met overlast voor verkeer en omwonenden tot gevolg. In de oorspronkelijke visie was de parkeerplaats juist voor de Lidl gepland. Juist om deze redenen vroeg de PLV zonder succes uitstel van besluitvorming totdat participatie heeft plaatsgevonden.

Draai

In de raadvergadering bleek nogmaals dat de coalitie niet van plan was verder uitstel te verlenen en de plannen zonder verdere vertraging naar de volgende fase te willen tillen. De fractie van PLV wees de coalitie op het aantal stemmen dat de verschillende raadsleden in de Baarzen hebben gehaald en vroeg al in de commissie om een hoofdelijke stemming. Dat zette de coalitie wel aan het denken en werden er verschillende moties ingediend. De eerste was een technische motie die bepaalde dat het vloeroppervlak niet “ongeveer 2000 m2” mag worden maar “maximaal 2000 m2”. De PLV steunde deze motie niet omdat we helemaal geen Lidl willen van die omvang maar ook omdat als er een mooier gebouw gezet kan worden van iets meer dan 2000 m2 je dat toch moet willen. De 2e motie was een hele bijzondere: De coalitie riep via een motie op dat de Lidl alleen naar de overkant mag verhuizen als voldaan is aan allerlei voorwaarden zoals: participatie over het uiterlijk, de veiligheid, de zichtlijnen enz.. Daarmee gaf de coalitie de fractie van de PLV eigenlijk gelijk zonder dat hardop te willen zeggen. Onder het mom van het is maar een ‘globale’ gebiedsvisie blijkt alles nog mogelijk en als natuurkundige zeg ik; “Onder druk wordt alles vloeibaar.”. De strijd is nog niet gestreden.

De PLV stemde tegen de globale gebiedsvisie in de hoop hiermee een duidelijk signaal af te geven aan de kiezers in de Baarzen dat er wel degelijk naar ze geluisterd wordt.

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/kindcentrum-met-nieuwe-gymzaal-woningen-en-een-grotere-lidl-in-wijk-de-baarzen-vught~ad9babcd/

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/kritiek-op-gang-van-zaken-de-baarzen-in-vught-waarom-houden-we-vast-aan-een-grotere-lidl-die-niemand-wil~ae7da12b/

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/vught-past-bouwplan-aan-maar-grotere-lidl-komt-er~a1971b1b/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.