Raadsvergadering 8 juli 2021

De eerste raadsvergadering van de nieuwe partij en tegelijkertijd een drukke avond waarbij zowel het jaarverslag, de BURAP I als de kadernota aan bod komen.

Bij de ingekomen brief van “Hart voor de Baarzen” wordt door mij de vraag gesteld of het college ons kan informeren over de acties die de schrijvers mogen ontvangen. Bij het ontwerp van het nieuwe “beweegcourt” was het college (2020) namelijk vergeten dat ook de parkeerplaats vergroot/verplaatst moest worden vanwege de bouw van woningen, sportzaal en winkelpand voor de Lidl. De speeltoestellen zijn nu geplaatst op de plek van de geplande parkeerplaats. Jongeren gebruiken deze plek nu als hangplek met regelmatig overlast van muziek en afval. De wethouder geeft aan pas de speeltoestellen te gaan verplaatsen als het ontwerp van de bouwplaats bekend is. Volgens de fractie van Progressief Liberaal Vught is de bewoners toegezegd dat als dit nog lang op zich laat wachten de verplaatsing toch vast uit te voeren (BRON: Nieuwsbrief “Hart voor de Baarzen”)

Jaarverslag

Bij de behandeling van het jaarverslag maken we ons zorgen over risico’s van de onderbouwing rechtmatigheid Jeugdwet en WMO. In principe betekent dit dat niet te controleren is of bij het bedrag van 1,45 miljoen ook door externen een prestatie is geleverd.

Het jaarverslag wordt unaniem aangenomen.

BURAP I

Dat je met getallen alles kunt doen is al lang bekend. De BURAP laat een verandering zien van een begroot negatief resultaat van een ½ miljoen naar een positief resultaat van 1 miljoen nu. Oorzaken: een grotere bijdrage uit het gemeentefonds, lagere lasten door de lagere rente, opname van 3 miljoen uit de algemene dekking mogelijk gemaakt door de uitgestelde gebiedsontwikkeling van de Baarzen en de Wieken.

De fracties van VVD, CDA en D66 dienen een motie in waarbij Vughtenaren worden uitgenodigd om een “Herindelingsfestival” te gaan organiseren. Door corona kon dat vorig jaar niet doorgaan. De motie wordt unaniem aangenomen.

De BURAP I wordt unaniem aangenomen.

Kadernota 2022-2025

De basis voor de kadernota is het uitvoeringsprogramma. Gelukkig staan er heel veel activiteiten gepland in de jaren 2021 en 2022. De fractie vraagt waarom de sportclubs niet zijn genoemd in het 100 dagen gesprekken verslag. Vreemd omdat binnenkort het subsidiebeleid en het accommodatiebeleid aan de orde zijn. De wethouder antwoord dat er wel persoonlijke gesprekken zijn geweest met sportclubs. Binnenkort starten de gesprekken over de beleidsstukken.

Ook de Misha de Vriesschool ontbreekt in de 100 dagen gesprekken. De school zelf zegt wel in beeld te zijn bij de wethouder maar concrete plannen om de school naar een nieuwe grotere locatie te verplaatsen ontbreken. Op dit moment telt de school 90 aanmeldingen voor schooljaar 2021-2022. Het gebouw kan maximaal 94 leerlingen aan. Bij een nieuwe instroom van kleuters gedurende het schooljaar kan de school dus snel te klein zijn. Daarnaast wordt het gebied waar de Misha de Vries staat (sportzaal Lidwina en voormalig basisschool de Wieken) binnenkort opnieuw ingericht. Plannen van de Misha de Vries om het ernaast gelegen voormalig schoolgebouw van de Wieken te betrekken vinden geen gehoor bij de wethouder onderwijs. De Misha de Vries had hiervoor, samen met Vughterstede, een plan opgesteld.

Tenslotte vragen we aandacht voor de jongeren. Jongeren vormen een wezenlijk onderdeel van onze samenleving maar nemen eigenlijk zelden deel aan het politieke debat of meningsvorming. De fractie roept samen met PvdA/GL het college op meer nadruk te leggen om plannen om deze groep te betrekken bij de besluitvorming. CDA en VVD komen met goede tips voor de wethouder.

Door verschillende fracties worden moties ingediend. Progressief Liberaal Vught diende een aantal moties mee in.

M3: Overzicht mogelijkheid extra inkomsten voor de gemeente (steun en aangenomen)

M4: Verledding (ingetrokken)

M5: Boomplantprogramma (steun maar verworpen)

Het boomplantprogramma krijgt onze steun omdat het Vughtenaren oproept om vooral te participeren in plekken waar de bomen geplant kunnen worden. We gaan bij ombouw N65 en PHS fors veel bomen kappen en nu starten met het planten van bomen zorgt dat we op het moment van daadwerkelijk kap alvast wat compensatie hebben. Bomen leveren namelijk een positieve bijdrage aan de afvangst van CO2, aan warmtevisie, geluidshinder en waterhuishouding.

M6: Station en spoortunnel (geen steun en verworpen)

M7: Trillingshinder (geen steun en verworpen)

M8: Audiovisuele middelen raadsvergadering (mee ingediend en aangenomen)

De fractie diende de motie audiovisuele uitzendingen raad mee in omdat het met houtjes en touwtjes aan elkaar geknoopte apparatuur in de commissie ruimte van 3 juni 2021 op een onacceptabele manier 45 minuten later startte omdat de apparatuur niet goed werkte. We moeten als raad toegankelijk zijn voor iedereen die niet in de gelegenheid is (ook gezien Covid) om de vergaderingen als publiek bij te wonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.