Raadsvergadering 22 juli 2021

De laatste raadsvergadering voor het reces. Tijdens de gezamenlijke commissie van 15 juli 2021 bleven er een aantal bespreekstukken over. Ook gingen er een aantal stukken als hamerstuk naar de raad.

Bij de hamerstukken zijn de volgende onderwerpen door de raad aangenomen:

  • Investering in een goed camerasysteem voor de raad en commissievergaderingen; We willen voorkomen dat vergaderingen voor iedereen die die vergadering wil volgen niet goed in beeld worden gebracht. Tijdens de commissie Ruimte duurde het 45 minuten voordat de vergadering kon beginnen.
  • Parapluplan kamerverhuur; het plan moet voorkomen dat woonhuizen gebruikt worden voor kamerverhuur en er meer dan 4 individuen gaan wonen met alle gevolgen voor de woon~ en leefomgeving.
  • Ook het participatiebeleid wordt met algemene stemmen aangenomen. Participeren staat of valt met het juiste verwachtingspatroon en juiste vorm van communicatie. Zorg dat je iedereen die dat wil ook een stem kunt geven en koppel achteraf altijd terug waar je andere keuzes hebt gemaakt.
  • Met algemene stemmen wordt mevrouw Penders benoemd tot plaatsvervangend griffier en raadsadviseur.

Bij de bespreekstukken:

  • Ontwikkeling den Hoek; In de commissie had ik al aangegeven steeds minder blij te zijn. Een oproep, november 2020, van de raad in Haaren om vooral bij Vught aan te dringen op bouwen naar behoefte en meer ruimte voor CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) is genegeerd. Er worden 55 sociale, betaalbare, middeldure en woningen gebouwd. Er is ruimte voor 8 CPO woningen en 23 dure koopwoningen. De grond voor de dure koopwoningen wordt per opbod verkocht. Met het CDA maken we ons zorgen over het doorverkopen van woningen en het opstrijken van gigantische winst. Ook het duurder worden van woningen door het aanbieden van een (verplicht) pluspakket staat Progressief niet aan. Een motie ingediend door Progressief en het CDA om speculeren te voorkomen wordt aangenomen. D66 en de VVD stemden om ombegrijpelijke redenen tegen. Het plan den Hoek wordt aangenomen. De projectsite van den Hoek
  • Buitengebied Haaren; Een besluit van de gemeente Haaren waar door Vught en andere partijen al bezwaar tegen is ingediend terugdraaien omdat je nu zelf verantwoordelijk bent toont weinig respect voor de toenmalige raad van de gemeente Haaren. Het maakt de overheid onbetrouwbaar en daar werkt Progressief niet aan mee. Andere bezwaren blijven bestaan en dus moet de bestuursrechter toch een oordeel vellen en schieten we er dus per saldo niks mee op. Ook een oproep om de omgevingsvisie af te wachten wordt niet omarmd door andere partijen. Tijdens de commissie had inspreker van Asten al aangegeven blij te zijn met het oorspronkelijke plan van de gemeente Haaren. Dat plan was immers ontstaan door een voorstel van de ZLTO en via participatie door de gemeente Haaren goedgekeurd. Het gevraagde respect bleef uit en de coalitie aanvaarde het nieuwe plan.

Er waren tenslotte ook nog 2 moties Vreemd:

  • Een motie van Gemeentebelangen om het college te dwingen in gesprek te gaan met de ontwikkelaar van Roucouleur haalde het niet. Gemeentebelangen wilde dat de ontwikkelaar actief geïnformeerd werd over het bestuursakkoord. Progressief stemde tegen omdat van een ontwikkelaar verwacht mag worden dat hij op de hoogte is van de kaders waarmee gebouwd mag worden.
  • De fractie van Progressief Liberaal Vught had ook zelf een motie Vreemd. Raads~ en burgerleden ontvangen naast hun raadsvergoeding ook nog andere vergoedingen; bijvoorbeeld voor hun aanwezigheid in diverse commissies en gemeenschappelijke regelingen. Als men dit geld niet wil kan men dit soms weigeren maar dan is het onduidelijk wat er met het geld gebeurt. Soms kan dat geld wegvloeien naar andere gemeentes. De stichting STRO en het MKB brachten afgelopen weken middels een boekje juist het lokaal investeren onder de aandacht van de raadsleden. De fractie Progressief ziet graag dat als men vrijwillig een vergoeding niet wil dit geld in een lokaal fonds wordt gestopt. Met het fonds kunnen dan lokale plannen van maatschappelijk belang worden geholpen. Helaas gaat geen enkele andere fractie mee in de plannen van Progressief.

Op naar een welverdiende vakantie. Tot in september.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.