Fotowedstrijd “Overbodige verkeersborden”

Samen met een actief en betrokken Vughtenaar organiseert Progressief Liberaal Vught een fotowedstrijd met leuke prijzen:
– 50 euro voor de winnaar
– 35 euro voor de #2
– 20 euro voor de #3

De opdracht
Maak een foto van een verkeerssituatie waar door het plaatsen van verkeersborden de verkeerssituatie juist onoverzichtelijker of rommeliger is geworden. Hierbij kan ook worden gedacht aan een overdaad aan verkeersborden.

Een voorbeeld
In de getoonde foto is een overdaad aan borden zichtbaar. Een bestuurder wordt afgeleid als hij alles wil zien en zou ook zomaar de “wegsleepregeling” kunnen missen die achter de borden schuil gaat. Duidelijk is ook dat er 2 waarschuwingsborden staan die beiden gaan over fietsers die de rijbaan kunnen kruisen.

Kosten
Verkeersborden plaatsen en onderhouden kost de gemeente jaarlijks veel geld. Dat geld is nuttig besteed als hierdoor de verkeersveiligheid toeneemt. Daarnaast zijn de meeste verkeersborden ook wettelijk verplicht maar in sommige gevallen niet noodzakelijk en dus overbodig. De gemeente schrijft dat ze terughoudend is met het plaatsen van verkeersborden om zo te komen tot een helder stelsel van verkeersborden. Toch krijgt de fractie herhaaldelijk meldingen van overbodige verkeersborden. ALLE foto’s worden na afloop aan het college van B&W aangeboden.

Fotowedstrijd
Met de fotowedstrijd vraagt Progressief Liberaal Vught aandacht voor verkeerssituaties waar het plaatsen van borden juist zorgt voor een onoverzichtelijker en rommeliger straatbeeld maar ook voor verkeerssituaties waar borden na een verandering aan de verkeerssituatie overbodig geworden zijn terwijl de borden zijn blijven staan. Dat we hiermee ook de kosten voor de gemeente verlagen is natuurlijk mooi meegenomen. Deze kosten betalen we tenslotte met zijn allen.

Reglement

 • De fotowedstrijd loopt vanaf 19 september tot en met 31 oktober. Inzendingen na die tijd worden niet meer meegenomen in de wedstrijd.
 • Deelnemers mogen meerdere foto’s indienen maar komen maar in aanmerking voor één prijs. Worden meerdere foto’s van een deelnemer uitgekozen tot de 3 prijswinnaars dan verschuift de laagst gewonnen prijs automatisch door naar de eerst volgende op de uitslagenlijst.
 • Als meerder inzenders een foto insturen van dezelfde verkeerssituatie wordt een eventuele prijs toegekend aan de eerste indiener. (Het gaat dus niet om de kwaliteit van de foto.)
 • De foto’s blijven eigendom van de inzender. De foto’s worden eenmalig geplaatst op de site van Progressief Liberaal Vught en eenmalig afgedrukt t.b.v beoordeling en presentatie van de uitslag.
 • De naam van de inzenders wordt gebruikt bij publicatie op de website en presentatie. Alle andere gegevens (o.a. mailadres) wordt alleen gebruikt voor onderling contact. Het mailadres wordt niet gebruikt voor promotieactiviteiten van Progressief Liberaal Vught.
 • Inzenders hoeven zich niet te scharen achter het gedachtengoed van Progressief Liberaal Vught.
 • De foto’s worden beoordeeld door een jury.
 • De beoordelers van de foto’s mogen zelf niet deelnemen aan de fotowedstrijd.
 • Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.

Deelnameformulier fotowedstrijd

  Je neemt deel aan de fotowedstrijd als de foto goed geupload is. Je ontvangt een bevestiging van je deelname. Zorg dat je reglementen van de fotowedstrijd hebt gelezen.
  Je mag meerdere foto's insturen. Gebruik daarvoor elke keer een nieuw formulier.

  Bestanden mogen niet groter zijn dan 2 MB en het fotoformaat jpg/jpeg/png of gif hebben.

  Dit formulier gebruikt Akismet om spam te verminderen. Leer hoe je gegevens worden verwerkt.